.
.č. 10: Soudní psychiatie pro právníky
Druhé vydání
......
Autor :
Pavel Pavlovský
ISBN :
978-80-87146-36-1
Řada :
Scripta Iuridica
Cena s DPH :
88,00 Kč
.
Soudní psychiatrie je součástí lékařského oboru psychiatrie, která se zabývá diagnostikováním, léčbou a prevencí duševních poruch.

Skripta soudní psychiatrie pro studenty právnické fakulty jsou určena pro seznámení se základními poznatky z tohoto oboru.

OBSAH

OBECNÁ ČÁST
  Vyšetřovací metody v psychiatrii
  Znalecký posudek z oboru soudní psychiatrie

SPECIÁLNÍ ČÁST
  Organicky podmíněné psychické poruchy
  Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek
  Schizofrenie
  Afektivní poruchy
  Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
  Specifické poruchy osobnosti
  Parafilie
  Mentální retardace
  Poruchy psychického vývoje, chování a emocí v dětském věku

Mohlo by Vás zajímat:

Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a v praxi
Helena Peterková (ed.)

Zpět ...