.
.č. 07: Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva
......
Autor :
Pavel Šturma, Martin Faix (eds.)SLP 07 (2014)
ISBN :
978-80-87975-17-6
Řada :
Studie z lidských práv
Cena s DPH :
130,00 Kč
.
OBSAH

1. LIDSKÁ PRÁVA V KONTEXTU ROZVOJE OBECNÉHO MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
  Lidská práva jako příklad kogentních norem obecného mezinárodního práva
  Pavel Šturma

  Protiopatření v reakci na porušování lidských práv
  Veronika Bílková

  Vybrané otázky mezinárodní ochrany lidských práv ve vztahu k právnickým osobám, zejména k nadnárodním (transnacionálním) společnostem
  Jan Ondřej

  Umiestnenie ľudských práv v medzinárodnoprávnom poriadku
  Michaela Rišová

II. EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV
  Evropský konsensus v judikaturní praxi Evropského soudu pro lidská práva
  Pavel Bureš

  Svoboda náboženského vyznání podle článku 9 Evropské úmluvy a vybraná judikatura ESLP
  Milan Lipovský

  Kolektivní stížnosti vůči České republice na základě Evropské sociální charty
  Ľubomír Majerčík

  Evropský veřejný ochránce práv a ochrana základních práv
  Josef Nejedlý

  Lidská práva právnických osob dle EÚLP
  Alla Tymofeyeva

III. AKTUÁLNÍ SOUVISLOSTI JEDNOTY A FRAGMENTACE LIDSKÝCH PRÁV

  Ľudské práva v kontexte výkonu civilnej správy medzinárodnými organizáciami
  Martin Faix

  Právo na vodu na Blízkém východu
  Jitka Hanko

  Medzinárodné investičné právo a právo domorodých kmeňov
  Tomáš Lipták

  Porušování lidských práv francouzskou vládou: otázka vyhoštění bulharských a romských občanů
  Solange Maslowski

  Sjednocení a fragmentace mezinárodní ochrany lidských práv na příkladu boje proti násilí na ženách
  Harald Scheu

IV. VLIV LIDSKÝCH PRÁV NA PŘÍBUZNÁ ODVĚTVÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
  Mezinárodní humanitární právo a ochrana lidských práv za ozbrojených konfliktů
  Josef Mrázek

  Ochrana lidských práv před Mezinárodním trestním soudem – úspěchy a výzvy
  Ondřej Svaček

  Postavení dětských uprchlíků v právu Evropské unie
  Věra Honusková

  Výhrada národní bezpečnosti, její historie a omezení ve vztahu k principu non-refoulement
  Mirek Kaštyl

  European Court of Human Rights Decides about Space Communication
  Mahulena Hofmannová

  Mohlo by Vás zajímat:

  Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace
  Kolektiv autorů

Zpět ...Vložit do koše ...Vyjmout z koše ...Obsah košíku ...Objednat ...