.
.Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv
......
Autor :
Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Jindřiška Syllová, Věra Jirásková
ISBN :
978-80-87146-40-8
Řada :
Mezinárodní právo
Cena s DPH :
144,74 Kč
.
Tato monografie by měla vyplnit mezeru v české odborné literatuře v otázce prozatímního provádění mezinárodních smluv, ale i dalších aktuálních otázkách sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv. Vybrané otázky jsou zkoumané z pohledu mezinárodního a ústavního práva, čímž je dána unikátnost této publikace.

Dílo je určeno především odborné veřejnosti působící v oblasti mezinárodního a ústavního práva v ČR, popř. též v Slovenské republice. Může být pomůckou pro pracovníky MZV i dalších ústředních orgánů, kteří se podílejí na sjednávání a vnitrostátním projednávání mezinárodních smluv. Zároveň může sloužit jako učební text pro výuku výběrových předmětů a výuku v doktorském studijním programu na PF UK i dalších právnických fakultách v ČR a SR.

OBSAH

I. Prozatímní provádění mezinárodních smluv
  1. Úvodní poznámka
  2. Prozatímní provádění v mezinárodním smluvním právu
   2.1 Pojem a kodifikace institutu prozatímního provádění
   2.2 Právní povaha prozatímního provádění
   2.3 Omezení prozatímního provádění
   2.4 Právní účinky prozatímního provádění
  3. Prozatímní provádění mezinárodních smluv v českém právu
  4. Praktické příklady prozatímního provádění
   4.1 Provádění některých hospodářských smluv obecné povahy
   4.2 Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě podle recentních rozhodčích nálezů
   4.3 Prozatímní provádění Protokolu 14 a Protokolu 14bis k EÚLP
  5. Srovnávací pohled
  6. Pracovní závěry

II. Role subjektů vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv
  1. Ústavní interpretace současných vztahů mezi nejvyššími státními orgány
   1.1 Weyrovská východiska pro interpretaci
   1.2 Zkrácená komparativní východiska pro interpretaci
   1.3 Postavení vlády při vzniku (změně a skončení platnosti) smluv
   1.4 Postavení Parlamentu při vzniku smluv
    a) Klasické smlouvy
    b) Mezinárodní smlouvy v rámci EU
    c) Exkurs: možnost zjednodušeného projednávání změn příloh k některým smlouvám
  1.5 Postavení prezidenta republiky při vzniku smluv
  2. Reforma vztahů – prostřednictvím mimozákonných nástrojů
   2.1 Vládní nástroje reformující (zejména) postavení vlády při vzniku smluv
   2.2 Mimozákonné nástroje reformující (zejména) postavení Parlamentu při vzniku smluv
   2.3 Mimozákonné nástroje reformující postavení prezidenta republiky při vzniku smluv
  3.Reforma vztahů – prostřednictvím zákonných nástrojů
   3.1 Komparace států, které mají zákonnou úpravu vzniku mezinárodních smluv
    3.1.1 Parlamentní formy vlády
    3.1.2 Poloprezidentské formy vlády
   3.2 Zákonná reforma v České republice
   3.3 Zákonná reforma postavení vlády
   3.4 Zákonná reforma postavení komor parlamentu
   3.5 Zákonná reforma postavení prezidenta republiky
   3.6 Srovnávací tabulka zákonů některých států východní a střední Evropy

III. Shrnující závěry

Mohlo by Vás zajímat:

Právní problémy tzv. vnějších smluv Evropské unie
Pavel Svoboda

Zpět ...