.
.č. 13: Ochrana lidských práv: Úloha parlamentů a soudů
......
Autor :
Pavel Šturma, Pavel Ondřejek (eds.)
ISBN :
978-80-7630-000-2
Řada :
Studie z lidských práv
Cena s DPH :
120,00 Kč
Novinka
.
Hlavním tématem této publikace je úloha parlamentů a soudů při ochraně lidských práv. Toto téma zahrnuje řadu politicko-právních otázek, sahajících od pojetí parlamentarismu a jeho posilování nebo oslabování, přes otázku jak široký prostor nechat parlamentům při ochraně základních práv, respektive při jejich vymezování, až po obecnější či konkrétní otázky legislativy. Poslední kapitola publikace rozebírá roli Ústavního soudu.

OBSAH

Předmluva
Pavel Šturma

Parlamenty jakožto ochránci základních práv?
Jana Ondřejková

Oslabování parlamentarismu v ČR
Helena Hofmannová

Zákonodárce a princip proporcionality
Pavel Ondřejek

Ochrana základních práv žadatelů o mezuinárodní ochranu při snahách o reformu Společného evropského azylového systému: koncept bezpečných zemí v návrhu procedurálního nařízení
Markéta Křižáková

Azylová legislativa v evropských socialistických zemích
David Kryska

Ochrana základních práv a variabilita odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu
Pavel Ondřejek
.
.
Pokud během přechodu e-shopu na novou techologii nenaleznete tuto knihu na nové stránce (ikona vlevo a dole),
objednejte, prosím, prostřednictvím e-mailu u paní Danuše Kučírkové na Edičním středisku, adresa kucirkov@prf.cuni.cz. .
Nezapomeňte, prosím, uvést kontaktní (a fakturační) údaje.
.Do e-shopu ...