.
.Právní aspekty boje proti terorismu
Legal Aspects of Counter-Terrorism
......
Autor :
Harald Christian Scheu (ed.)
ISBN :
80-85889-67-6
Řada :
Mezinárodní právo
Cena s DPH :
55,00 Kč
.
Sborník obsahuje příspěvky o různých aspektech mezinárodního boje proti terorismu. Autoři analyzovali problematiku boje proti terorismu z hlediska obecného mezinárodního práva, mezinárodní ochrany lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního trestního práva.

Daná publikace nabízí čtenářům také pohled na vnitrostátní dimenzi mezinárodního boje s terorismem.

OBSAH/CONTENT

The United Nations Strategy to Present and Combat Terrorism
Alex P. Schmidt

OSCE Preventing and Combating Terrorism
Peter Gorissen

Counter-Terrorism in the European Union and in Europe
Doron Zimmermann

Counterterrorism Measures in the Czech Republic
Oldřich Krulík

Zapojení ozbrojených sil ČR do boje proti terorismu
Jakub Cimoradský

Ochrana osobních údajů a boj proti terorismu
Karel Neuwirt

The Derogation of International Human Rights Standards and the Fight against Terrorism
Harald Christian Scheu

Terrorism-Related Concerns as a Justification to Restrict Human Rights
Carla Festman

The Role of International Humanitarian Law in the Fight against Terrorism
Hans-Peter Gasser

Terrorism as a War Crime in the Face of the ICC Statute
Roberta Arnold

Eco-Terrorism and Other Forms of Single Issue Terrorism in the Contemporary World
Veronika Bílková

Technical Aspects of Contemporaneous Terrorism
Ladislav Středa

The Prosecution of Terrorists in National Law
Stefanie Schmahl

Pojmové vymezení mezinárodního terorismu
Vladislav David

Problémy nových mezinárodních smluv proti terorismu: mezi universalismem OSN a regionalismem Rady Evropy
Pavel Šturma

Válka proti terorismu a mezinárodní právo
Josef Mrázek

Mohlo by Vás zajímat:

Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková

Zpět ...